L A Š K O

Predstavitev

Z organiziranimi oblikami dela in povezovanja članov je namen društva ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro. Zastopamo  naše interese, delujemo proti diskriminaciji invalidov ter  poskušamo zagotoviti večjo gmotno, socialno in pravno varnost, socialno integracijo in dobro zdravstveno počutje. 

DRUŠTVO INVALIDOV

Občine  L A Š K O

Savinjsko nabrežje 6

3270 L   A  Š  K  O

 

Tel.:     03/ 573 06 00

Fax:      03/ 573 06 35

El. naslov:             dilasko1@gmail.com

 

Predsednik:         

Tajnik:                  

Blagajna

Izleti:

 

Uradne ure na sedežu društva vsak ponedeljek

Od 8. do 11. ure

Polje z besedilom:

DRUŠTVO INVALIDOV

OBČINE LAŠKO