Usposabljanje za aktivno življenje in delo

 

        Notebook-PC.jpg   Tečaj računalništva 

            V okviru programa Usposabljanje za aktivno življenje in delo smo  v prostorih

            Društva invalidov Laško organizirali tečaj iz osnov računalništva.

            Dvodnevni tečaj je potekal 25. In 26. junija 2014.

            Osvojili smo osnove uporabe programa WORD za pisanje pisem in tabel.

            Drugi dan pa smo obdelali prejemanje in pošiljanje elektronske pošte in

            delo na medmrežju (iskanje, kopiranje…) ter uporaba programa SKYPE za

            komuniciranje med uporabniki medmrežja.

            Odziv tečajnikov je bil ugoden, tako, da nameravamo v jeseni ponovno

            organizirati računalniško izobraževanje.

            Člani DI Laško se lahko prijavite v tajništvu DI ob ponedeljkih med 8. In 11. Uro.

            V primeri dovolj prijav, bo tečaj v septembru ali oktobru 2014.

           

            V A B L J E N I !