Polje z besedilom:

DRUŠTVO INVALIDOV

OBČINE LAŠKO

OBVESTILO!

 

Članom, ki izpolnjujejo pogoje za brezplačno vozovnico

v javnem medkrajevnem prometu,  nudimo pomoč

pri izpolnjevanju obrazca in naročanje vozovnice.

 

Ob vstopu v prostore društva prosimo,

da upoštevate navodila NIJZ

(Inštitut za javno zdravje)

 

Podpredsenik društva

                                                                                                                                                                              

 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo.

Thermana Laško

30.6. do 1.7.2020